Kirken Cathédrale Notre-Dame de Paris. 

Cathédrale Notre-Dame de Paris

Kirken Cathédrale Notre-Dame de Paris ligger på øen Île-de-la-Cité i centrum af Paris.


Kirken Cathédrale Notre-Dame de Paris er fra middelalderen og ligger i 4e arrondissement.

Nærmeste metrostationer er Saint Michel og Cité og på metrolinje 4 og nærmeste RER sation er Saint Michel Notre-Dame på RER linje C.

På Place du Saint Michel findes den store Fountaine Saint Michel.


Billedet er taget mod øst den 15. juli 2010.


© Webmaster 2019.
Kirken Cathédrale Notre-Dame de Paris.
Kirken Cathédrale Notre-Dame de Paris. Billedet er taget i regnvejr mod nordvest fra terrassen på toppen af Institut du monde arabe den 11. juli 2014. © Webmaster 2019.
Kirken Cathédrale Notre-Dame de Paris. 

Cathédrale Notre-Dame de Paris

Cathédrale Notre-Dame de Paris set fra en anden vinkel.

Billedet er taget mod sydøst fra toppen af Tour Saint-Jacques den 14. juli 2014.


© Webmaster 2019.
Kirken Cathédrale Notre-Dame de Paris. 

Cathédrale Notre-Dame de Paris

Kirken Cathédrale Notre-Dame de Paris set Pont du Saint Michel i solnedgangens smukke lys i 2014.


Nærmeste metrostationer er Saint Michel og Cité og på metrolinje 4 og nærmeste RER sation er Saint Michel Notre-Dame på RER linje C.

Billedet er taget mod øst om aftenen den 20. juli 2014.


© Webmaster 2019.
Notre-Dame de Paris - Grundegning.
Grundtegning af Notre-Dame de Paris. Bemærk at kirken 'knækker' lidt på midten, er vind og skæv, og at den er drejet i forhold til øst/vest. © Webmaster 2019.

Interaktiv illustration: Notre-Dame de Paris - Tegning er Interaktiv: Click på på de røde mærker og se en uddybende tekst under tegningen. 6, Parvis Notre-Dame - Place Jean-Paul II, 75004 Paris. © Webmaster 2019.
 

Description des éléments de la cathédrale

Beskrivelse af kirkens elementer.


Kirken Cathédrale Notre-Dame de Paris. 
Memorial des Martyrs de la Deportation.
Memorial des Martyrs de la Deportation. © Webmaster 2019.


Cathédrale Notre-Dame de Paris

Billedet er taget kl. 22:40 mod nordvest i solnedgangens smukke lys den 1. juli 2015.


© Webmaster 2019.
Notre-Dame de Paris - Kimærer (Gargoyles).
Som så mange andre kirker er Notre-Dame de Paris beskyttet kimærer (Gargoyles). Figuren er kent fra Disney's tegnefilm 'Klokkeren fra Notre Dame' og en af dem Quasimodo snakker med. Billedet er taget mod nordvest den 13. juli 2006. © Webmaster 2019.
Olsen Banden og Notre-Dame de Paris. 
DVD Olsen Banden - Over alle bjerge.
Olsen Banden - Over alle bjerge. © Webmaster 2019.

Cathédrale Notre-Dame de Paris

Notre-Dame de Paris er også med i Olsen Banden filmen Over alle bjerge, men det skal her ikke afsløres hvordan, men kendings­melodien starter og de går.

Billedet er taget den 6. juli 2014.
© Webmaster 2019.


Mindetavle: Den anden Verdenskrig. 
Kort.
Île de la Cité. © Webmaster 2019.

Cathédrale Notre-Dame de Paris

Lige over for Notre-Dame kirken på Seinens venstre bred sidder på barrieren denne mindetavle over faldne fri franske frihedskæmpere under Den anden Verdenskrig.

Mindetavlen sidder ved nedgangen til kajerne.

FRONT NATIONALE DU 5 eme ARRONDISSEMENT SOUS LES AUSPICES DE LA MARIE AUX HEROS DES BARRICADES TOMBES POUR LA LIBIRATION DE PARIS AOUT 1944


Billedet er taget den 1. juli 2019.


© Webmaster 2019.
Spiret og taget. 
Kimærer (Gargoyles).
Kimærer (Gargoyles). © Webmaster 2019.

Cathédrale Notre-Dame de Paris

Her et noget dystert billede af spiret og taget på Cathédrale Notre-Dame kirken.

De ir-grønne kobberstatuer er de tolv apostle og de fire evangelister.

De var alle nedtaget for restaurering umiddelbart før branden.

Taget er tækket med bly og stammer fra kirkens bygning, mens spiret ikke er det oprindelige, men stammede fra 1860'erne.


Billedet er taget mod øst den 26. august 2008.
© Webmaster 2019.
Spiret på Cathédrale Notre-Dame de Paris. 
Memorial des Martyrs de la Deportation.
Skader på taget og spiret ved branden den 15. april 2019. © Liberation og Webmaster 2019.

Status fra www.liberation.fr den 18. april kl. 12:

TÅRNENE - LES TOURS
Hverken Det nordlige Tårn og Det sydlige Tårn (Beffroi) er beskadiget ved branden.
SPIRET - LA FLÈCHE
Spiret kollapsede lidt før kl. 20, ødelægger en del af hvælvingen, hvor der nu findes et gabende hul.
SKULPTURER - SCULPTURES i PLOMB
De tolv apostle og fire evangelister, der pryder taget på Notre-Dame er flygtet fra en katastrofe: De seksten kobberstatuer, der går tilbage til det 19. århundrede var blevet nedtaget for at blive restaureret.
KUNSTVÆRKER - LES ŒUVRES D'ART
Mange kunstværker blev reddet og flyttet til det nærliggende rådhus.
TAGKONSTRUKTIONEN - CHARPENTE ET COMBLES
Branden gik gennem loftet og derefter spredes til hele "skoven", som er mere end 100 meter lang og som er bygget mellem 1220 og 1250, blev fuldstændig ødelagt af flammerne.
HOVEDALTER OG STATUER - MAITRE-AUTEL ET STATUES
Hovedalteret ser ud til at have overlevet

Cathédrale Notre-Dame de Paris

Tegning af spiret fra 1860 med De Tolv Apostle og de fire evangelister.


© Webmaster 2019.
Notre-Dame de Paris.
Notre-Dame de Paris efter branden. © www.rfi.fr og Webmaster 2019.
Notre-Dame de Paris efter branden i 2019.
Notre-Dame de Paris efter branden. Billedet er taget den 1. juli 2019. © Webmaster 2019.
Notre-Dame de Paris som den så ud en gang.
Notre-Dame de Paris som den så ud en gang. Billedet er taget fra en af turbådene på Seinen den 26. august 2008. © Webmaster 2019.

La flèche
Située à la croisée de la nef et du transept, elle est faite de bois recouverte de plomb. Elle fut reconstruite au XIXème siècle sur le modèle de la flèche originaire du XIIIème siècle.

Spiret
Bygget på krydset mellem Skib og Transept er konstrueret af træ dækket med bly. Det blev genopbygget i det nittende århundrede efter model af spir fra det 13 århundrede.

La façade principale ouest
Lumineuse, elle a été réalisée entre 1190 et 1220. Ses deux tours atteignent 60 mètres de hauteur. A cette époque, la pierre extérieure de la cathédrale était entièrement peinte de couleurs éclatantes, rouge, vert, jaune doré... L'architecte Viollet-le-Duc qui restaura l'église de 1845 à 1865 fera notamment reconstruire à l'identique 28 statues détruites par les révolutionnaires qui pensaient qu'elles représentaient uniquement des rois de France.

Den vigtigste vestlige facade
Lysende, det blev lavet mellem 1190 og 1220. Dens to tårne når 60 meter i højden. På det tidspunkt var katedralens ydre mure malet og helt dækket med livlige farver, rød, grøn, gyldne gule...

Under Arkitekten Viollet-le-Duc, der restaurede kirken fra 1845 til 1865, blev især de 28 ødelagte statuer af de revolutionære, man troede, kun repræsenterede konger af Frankrig, rekonstrueret.

Les cloches
Le Bourdon situé dans la tour sud pèse treize tonnes. Il ne sonne qu'aux grandes fêtes Noël, Pâques, Pentecôte, Toussaint et lors des grands événements nationaux.

La sonnerie est aujourd'hui commandée électriquement à distance. Il donne le fa dièse. Quatre autres cloches existent. Elles ont remplacé celles du Moyen Âge envoyées à la fonte en 1791.

Ces cloches sonnent trois fois par jour : 8h, midi et 19h. Le dimanche et les jours de fête, toutes les cloches sonnent à la fois à 9h45 et à 15h45.

Klokkerne
Klokken Le Bourdon som findes i det sydlige tårn vejer tretten tons.

Den bruges kun på de store festivaler så som jul, påske, Pindse (Pentecost), Toussaint og under de store nationale begivenheder. 'Buzzeren' er nu fjernbetjent. Klokken giver et f-skarpt.

Der findes fire klokker. De erstattede dem i middelalderen sendt til støbejern i 1791.

Galerie des chimères
Les fameuses gargouilles de la cathédrale se cachent derrière une large galerie située entre les tours.

Galleriet chimères
De berømte Gargoyles i katedralen er skjult bag et stort galleri placeret mellem tårnene.

La Nef
C'est une merveille de symétrie. Ses piliers massifs soutiennent la voûte à 35 mètres de hauteur.

Skibet
Det er et vidunder af symmetri. Dens massive søjler understøtter hvælving på 35 meter i højden.

La rosace sud
Elle a été presque entièrement restaurée en 1737.

Den sydlige Roset
Det blev næsten helt restaureret i 1737.

Les toits
Ils sont surveillés par une multitude de démons et de gargouilles. Les statues des apôtres sont aussi représentées et semblent descendre pour s'occuper des humains.

Tagene
De bliver set af et væld af dæmoner og gargoyler. Statuer af apostlene er også afbildet og synes at komme ned for at tage sig af mennesker.

La façade sud
Sur son portail est représentée le martyre de Saint-Étienne, le premier martyre chrétien lapidé pour avoir prêché l'évangile. C'est aussi de ce côté que se dresse la sacristie aménagée en 1845 par Viollet-le-Duc.

Sydfacaden
På den sydlige sides Portal er afbildet martyren Saint-Étienne, som var den første der blev stenet i kristient martyrium for at forkynde evangeliet. Det er også på denne side, der står sakristiet bygget i 1845 af Viollet-le-Duc.

La rosace de la vierge
Elle fait 9.60 mètres de diamètre. Lorsque l'on s'éloigne de la cathédrale, on a l'impression que cette rose en pierre couronne la statue de Marie.

Elle a été placée sur un piédestal de telle sorte que le visiteur qui débouche sur la place soit immédiatement frappé par le spectacle de la vierge couronnée. Elle illumine le fond de la nef et a été entièrement reconstruite par Viollet-le-Duc.

Madonna's Rose
Det er 9,60 meter i diameter. Når man går væk fra katedralen, får man det indtryk, at denne 'sten rose' kroner statuen af Maria.

Det blev placeret på en piedestal på en sådan måde, at den besøgende, der kommer til pladsen straks bliver ramt af synet af den kronede Jomfru. Den belyser baggrunden for skibet og blev helt genopbygget af Viollet-le-Duc.

Le tableau de la Fontaine de la Sagesse
C'est une peinture qui se situe dans le transept sud. Elle date de 1648. On y voit Saint-François d'Aquin devant une pierre verdâtre (verdâtre signifie vraie) d'où sortent des jets d'eau.

Cette pierre représente la pierre philosophale qui abreuve les êtres assoiffés de sagesse. La pierre qui a inspiré ce tableau existe réellement et se trouve dans les jardins de la cathédrale de Meaux.

Maleriet af Kilden til visdom
Det er et maleri, der er placeret i den sydlige Transept. Det stammer fra 1648. Man ser St. Francis Aquinas foran en grønlig sten (grønlig betyder sand), hvorfra vandstrålerne kommer ud.

Denne sten repræsenterer De vises Sten, der slukker de tørstige væsener higen efter visdom. Stenen, der inspirerede dette maleri faktisk eksisterer og er placeret i haverne af katedralen i Meaux.

Les orgues
Il ne reste rien des orgues qui accompagnaient la prière des fidèles au 14ème siècle. Les orgues actuels sont composés de cinq claviers de 56 notes, un pédalier de 32 et 7800 tuyaux.

Orglet
Der er intet tilbage af de orglet, der ledsagede bønnerne fra de trofaste i det 14. århundrede. Det nuværende orgel består af 5 tastaturer med 56 tagenter, en et sæt pedaler på 32 tagenter og 7800 piper og horn.

Le trésor
Il abrite souvenirs précieux, manuscrits et reliquaires.

Skatten
Det er stedet med dyrebare souvenirs, manuskripter og relikvier og deres skrin.

Le portail central
Il est aussi appelé portail de jugement. Le Christ est entouré de deux anges, sa mère et du disciple Jean. En-dessous, les justes ravis se dirigent vers la vie éternelle tandis qu'à gauche les damnés sont entraînés vers l'enfer par les démons. La lecture n'étant réservée qu'à une élite, ce portail avait vocation d'enseignement.

Den centrale Portal
Det kaldes også portalen for dømme­kraft. Kristus er omgivet af to engle, hans mor og discipel Johannes. Nedenfor er de retfærdige glade på vej mod evigt liv, mens de forbandede bliver slæbt til helvede af dæmoner. Da læsningen kun var forbeholdt en elite, var denne portal tænkt som undervisning af menigheden.

Les vitraux
Ils ont presque tous été détruits au XVIIIème siècle et ont été remplacés par des vitraux transparents pour laisser passer plus de lumière. Seuls subsistent les vitraux des trois rosaces.

Glasmosaik
De var næsten alle ødelagt i det attende århundrede og blev erstattet af gennemsigtige blyindfattede 'vindues-ruder' for tillade mere lys at passere. Kun de blyindfattede ruder i de tre rosetter blev bevaret.

La rosace nord
C'est la plus belle. Elle a conservé ses vitraux du XIIIème siècle.

Den nordlige Rose
Det er den smukkeste. Den har bevaret sit farvede glas fra det 13. århundrede. .

Le Chœur
Louis XIII a décidé que cet endroit serait consacré à la vierge. Son fils Louis XIV a commémoré cet acte royal en remaniant en 1699 l'ancien chœur pour y placer une statue de la vierge.

Koret
Louis XIII besluttede, at dette sted ville blive afsat til Jomfruen. Hans søn Louis XIV fejrede denne kongelige lov ved i 1699 at flytte det gamle kor for at placere en statue af Jomfruen.

La façade nord
Sur son portail, une Vierge sans enfant. La femme de Saint-Louis, Marguerite de Provence, aurait servi de modèle à l'artiste.

C'est de ce côté que l'on observe les gargouilles, monstres fabuleux, chargés d'éloigner les infidèles.

Den nordlige facade
På denne sides Portal, findes en Jomfru uden et barn. Det er en kvinden i Saint-Louis, Marguerite de Provence, som har tjent som model for kunstneren.

Det er på denne side, man den dag i dag ser Gargoyles, fabelagtige monstre, hvis formål er at holde onde ånder væk.